INFORMATIE

Team
Schooltijden
Vakanties
Gym- en zwemrooster
Praktische informatie
Zorg
Beleidsdocumenten
Formulieren
Kennismaken
MR
Schoolmaatschappelijk werk
TSO
BSO

Schoolmaatschappelijk werk


Schoolmaatschappelijk werk

Zijn er problemen met het gedrag van uw kind, maar weet u niet hoe u daarmee om moet gaan? Zijn er spanningen thuis of in uw omgeving en ziet u dat uw kind daar last van heeft? Is er iets gebeurd dat niet alleen u maar ook uw kind heeft aangegrepen, zoals een overlijden of een echtscheiding? Herkent u deze situaties? U bent namelijk zeker niet de enige.
De school van uw kind biedt in dit soort situaties en bij tal van andere vragen schoolmaatschappelijk werk aan. Aan de school is een vaste schoolmaatschappelijk werker verbonden. In samenwerking met de leerkracht geeft hij/zij uw kind op school alle aandacht. De maatschappelijk werker is in dienst bij Careyn, het schoolmaatschappelijk werk wordt betaald door de gemeente Rozenburg.

Wanneer kunt u bij schoolmaatschappelijk werk terecht?
De maatschappelijk werker is ervaren in het omgaan met problemen en vragen die o.a. met gedrag en opvoeding hebben te maken. Dit kan te maken hebben met problemen in de thuissituatie, spanningen, een overlijden, een echtscheiding. Maar ook wanneer zich op school situaties voordoen of in de omgeving, die van invloed zijn op het gedrag van het kind, kan de maatschappelijk werker helpen. In alle situaties waarin u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kunt u een beroep doen op schoolmaatschappelijk werk. De maatschappelijk werker werkt ook nauw samen met de interne begeleiders van de school. Zo zijn er tal van vragen rond uw kind die u met de schoolmaatschappelijk werker kunt bespreken. Soms kan een vertrouwelijk gesprek al lucht geven! Het spreekt vanzelf dat problemen op school ook met de leerkracht en de directeur besproken moeten worden.

Hoe vraagt u schoolmaatschappelijk werk aan?
U kunt via de school of zelf contact opnemen met de maatschappelijk werker. In een gesprek zal hij/zij met u kijken naar de situatie. De maatschappelijk werker is vooral op school om te kijken hoe problemen met en rond uw kind voorkomen kunnen worden. Wanneer langere hulpverlening nodig is voor uw kind of uw gezin, is hij/zij op de hoogte van de mogelijkheden hiervoor. Samen met u kijkt hij/zij welke hulpverlening dan gewenst is en zal u daarnaar verwijzen. Het inschakelen van hulp en/of ondersteuning van de maatschappelijk werker kost u niets.

Privacy
Een schoolmaatschappelijk werker is gehouden aan het privacyreglement van Careyn. Zonder uw toestemming wordt geen privé-informatie aan de school verstrekt. In het belang van uw kind kan het gewenst zijn dat bepaalde afspraken ook bekend zijn bij de leerkrachten. Dit wordt vooraf met u besproken. Zodra een kind met SMW (schoolmaatschappelijk werk) wordt besproken, weten de ouders hiervan. De maatschappelijk werker fungeert in haar rol als vertrouwenspersoon. Binnen het team van de school zijn twee leerkrachten ook voor kinderen en ouders vertrouwenspersoon.

Op de Regenboog
Ook dit schooljaar is Joyce Davidse de vaste Schoolmaatschappelijk werker van de Regenboog. Zij is wekelijks op school, afwisselend op locatie Perengaarde en lokatie Nachtegaallaan. Zij heeft dan inloopspreekuur. De tijden hiervan kunt u terugvinden in de nieuwsbrieven en via onderstaande link. Buiten het inloopspreekuur kunt u altijd een afspraak met het maken via de intern begeleiders van de school Petra spits en Karin van den Berg of u kunt direct contact opnemen met Joyce.

Joyce wordt tijdelijk (tot 1 mei 2017) vervangen door Emilie Hofs. 

email: e.hofs@kwadraad.nl

telefoon: 088 900 4000 / 06 50412851

 

Inloopspreekuur 2017

Datum Locatie Tijd      
26 januari 2017 Nachtegaallaan 8.00-12.00 uur
2 februari 2017 Perengaarde 8.00-12.00 uur
9 februari 2017 Nachtegaallaan 8.00-12.00 uur
16 februari 2017 Perengaarde 8.00-12.00 uur
23 februari 2017 Nachtegaallaan 8.00-12.00 uur
9 maart 2017 Perengaarde 8.00-12.00 uur
16 maart 2017 Nachtegaallaan 8.00-12.00 uur

 

 

PCBS de Regenboog maakt deel uit van de schoolvereniging VCO De Kring.