INFORMATIE

Team
Schooltijden
Vakanties
Gym- en zwemrooster
Praktische informatie
Zorg
Beleidsdocumenten
Formulieren
Kennismaken
MR
Schoolmaatschappelijk werk
TSO
BSO

Vakantie en/of verlof


Aanvraagformulier extra vakantie en extra verlof

Inschrijfformulier


Inschrijfformulier

PCBS de Regenboog maakt deel uit van de schoolvereniging VCO De Kring.