INFORMATIE

Team
Schooltijden
Vakanties
Gym- en zwemrooster
Praktische informatie
Zorg
Beleidsdocumenten
Formulieren
Kennismaken
MR
Schoolmaatschappelijk werk
TSO
BSO

Voor,- en naschoolse opvang


Kinderopvang Humanitas

Kinderopvang Humanitas verzorgt de voorschoolse en naschoolse opvang op onze school.

Kinderopvang Humanitas verzorgt het aanbod voor ongeveer 500 basisscholen in heel Nederland en is daarmee één van de grootste aanbieders van het land. Door de intensieve samenwerking tussen beide partijen, is het mogelijk om de kinderen van basisschool de Regenboog professionele, betaalbare en gevarieerde buitenschoolse opvang te bieden. Er wordt gezorgd voor een doorgaande pedagogische lijn en de ouders worden geholpen bij de opvang, ontwikkeling en ontspanning van hun kinderen. De professionele, pedagogische medewerkers stimuleren het kind en begeleiden het op zijn ontdekkingstocht.

Aanbod en tarieven Stichting Humanitas

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.kinderopvanghumanitas.nl  of bij het regiokantoor Zuid Holland 010-4074700  / regiozuidholland@kinderopvanghumanitas.nl

 

 

PCBS de Regenboog maakt deel uit van de schoolvereniging VCO De Kring.