GROEPEN

Groep 1a
Groep 1b
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7
Groep 8
Fotoboek

Groep 3


Aan de hand van dagritmekaarten zien de kinderen per dagdeel wat het lesprogramma is. Na de kerstvakantie wordt dit op het bord geschreven.

Elke ochtend starten we in de kring waar de kinderen iets kunnen vertellen of iets laten zien.

Ook veel activiteiten worden in de kring gedaan zoals godsdienstige vorming, lessen uit de methode “Goed gedaan” voor de sociaal emotionele ontwikkeling, voorlezen en taal- en rekenactiviteiten.

Het leesonderwijs beslaat een groot deel van de lestijd in groep 3. We gebruiken de methode “Veilig Leren Lezen”,hierbij komt niet alleen het technisch lezen aanbod maar ook spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren. Op systematische wijze leren de kinderen snel nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Ook is er veel aandacht voor leesplezier. Op deze manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling. Met het bijbehorende computerprogramma kunnen ze, op hun eigen niveau, extra oefenen.

Het rekenen start met het leren van de cijfers 1 t.m 10 gekoppeld aan de hoeveelheden. We leren het verder- en terugtellen, tellen met sprongen en splitsen. Erbij en eraf situaties (+ en -) worden geleerd via bussommen en pijlsommen. Aan het eind van groep 3 rekenen de kinderen tot en met 20, automatiseren ze de splitsingen en de sommen t.m. 10 en tellen ze t.m. 100. De methode die we gebruiken is “Wereld in Getallen”, hierbij zit ook een oefenprogramma voor op de computer.

“Schrijven in de basisschool” is de methode die we gebruiken voor het schrijfonderwijs. Eerst worden eenvoudige schrijfpatronen geleerd en aan het eind van het schooljaar worden de woorden in schrijfletters  aan elkaar geschreven. Het schrijven gebeurt met driekantige potloden voor een goede pengreep.

De expressievakken zoals tekenen, crea en muziek komen natuurlijk ook aanbod. Dit vaak in samenhang met het thema waar we mee bezig zijn.

Over de natuur leren we aan de hand van de seizoenen en met het schooltv programma Huisje Boompje Beestje.

Bij verkeer komen situaties aanbod die dichtbij de kinderen staan, zoals spelen op straat en met de fiets naar school.

Op maandag- en donderdagochtend hebben we gymles in de gymzaal aan het Bramenpad.

Naast al dit harde werken spelen we ook nog veel buiten maar ook binnen waar de kinderen via het keuzebord kunnen kiezen uit veel verschillende activiteiten zoals bouwen met constructiemateriaal, puzzelen, kleien, tekenen, spelletjes enz.

Op vrijdagochtend hebben we ook “speelgoedochtend”; het laatste half uurtje van de ochtend spelen de kinderen met elkaar met hun eigen speelgoed.

In de nieuwsbrief is regelmatig te lezen wat we allemaal leren en wat we gedaan hebben. Daarnaast kunt u foto's van onze activiteiten op de website en Facebook bekijken.

PCBS de Regenboog maakt deel uit van de schoolvereniging VCO De Kring.