GROEPEN

Groep 1a
Groep 1b
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7
Groep 8
Fotoboek

Groep 1a


In de kleutergroepen staat het ontwikkelingsgericht onderwijs centraal. De kinderen ontwikkelen zich vooral door spelend leren.

Er zijn daarom veel wisselende hoeken in de kleutergroep, zoals een huishoek, bouwhoek, winkeltje, timmerhoek, zand/watertafel, leeshoek, natuurhoek, computerhoek, kijk- en luisterhoek.

Met de drie kleutergroepen wordt een jaarplanning gemaakt, wanneer er over welk thema gewerkt wordt. Aan de hand van vastgestelde leerlijnen worden de activiteiten binnen de thema’s bepaald. Wanneer er iets bijzonders in één van de groepen is, kan deze groep van het thema afwijken. 

Er wordt aandacht besteed aan het zelfstandig werken. Er zijn momenten met uitgestelde aandacht, waar de leerkracht niets gevraagd kan worden. Op deze momenten kan de leerkracht aan het werk met verschillende niveaugroepen.

In de kring worden verschillende activiteiten gedaan waaronder taalactiviteiten (gesprekjes over het thema, voorlezen, luisteroefeningen etc.), rekenactiviteiten, lessen uit de methode ‘Goed gedaan’ voor de sociale en emotionele ontwikkeling, zingen enz..

De werkjes van de groepen 1 en 2 zijn verschillend of er worden andere eisen aan gesteld per groep. omdat er voor beide leeftijden aan verschillende doelen gewerkt wordt.

Regelmatig gaan we naar het speellokaal waar we heerlijk kunnen gymmen. 

Bent u ook nieuwsgierig geworden, maak dan een afspraak voor een rondleiding en een informatiegesprek.

PCBS de Regenboog maakt deel uit van de schoolvereniging VCO De Kring.